Evoluationaire Handanalyse | Evolutionary Hand Analysis | Quiromancia Evolucion


Synonymen: Handanalyse - Handlezen - Handlijnkunde - Handleeskunde

In de loop van de evolutie is de hand ontwikkeld van een voortbewegingsorgaan tot een orgaan dat functioneert in dienst van onze intelligentie. Hoe komt het toch dat de belangrijkste functionele aspecten van de hand ook betrouwbare informatie geven over onze gezondheid?Het mysterie van de 5 vingers


Mag ik u iets vragen?
Kijkt u eens naar uw eigen handen …
Waarschijnlijk valt het u op dat u in beide handen 5 vingers aantreft.
Heeft u zich eigenlijk wel eens afgevraagd waarom u 5 vingers aan iedere hand heeft?

U denkt nu misschien: ‘… toeval???’

[“God doesn’t play dice” – Albert Einstein]

Ook zonder de quantum mechanica van Einstein kunnen we begrijpen waarom we aan iedere hand 5 vingers aantreffen, en geen 4 of 6. Want biologen hebben ontdekt dat normaal gesproken in de foetale ontwikkeling van de zogenaamde ‘tretrapoïden’ (alle zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën) eerst 4 ledematen worden gevormd, waarna aan de uiteinden 5 vertakkingen ontstaan. Dit betekent dat in de vroege ontwikkeling van onze hand dezelfde fasen zijn doorlopen als bij de ontwikkeling van de hand van een aap, de poot van een kat maar ook de vleugel van een vogel en de vin van een walvis. Overigens kunnen we dit ook terug zien in de ledenmaten structuur van volwassen ‘tetrapoïden’:

Het geheime 'wapen' van de menselijke soort:

de lange opponeerbare duim!


Binnen de groep van de zoogdieren wordt de mens ondergebracht in de groep van de (mens)apen. Wanneer we binnen de groep van de mensapen de handen onderling met elkaar vergelijken dan valt op dat de duim van de mens relatief lang is: alleen bij de mens komt de duim tot voorbij de aanzet van de wijsvinger. Bij de aap is de duim relatief kort waardoor deze anatomisch gezien niet in staat om de duim en de wijsvinger bij elkaar te brengen.

De mens is daarentegen wel in staat om de duim tegenover de wijsvinger te plaatsen waardoor de zogenaamde ‘precisiegreep’ ontstaat. Motorisch gezien vormt het vermogen om de ‘precisiegreep’ te gebruiken de basis van de machtspositie die de mens in de wedloop van de natuur heeft ingenomen.

De functionele aspecten van de hand
in het perspectief van de evolutie


In de sectie De functie van de hand wordt duidelijk dat naast de duim en de vingers ook de dermatoglyfen en de nagels een belangrijke functie hebben in de motoriek van de handen. De functie van de lijnen in de hand blijkt een mysterie: het ontstaan van de lijnen wordt nog steeds niet begrepen!

In de sectie Man-vrouw verschillen worden enkele verschillen tussen de handen van mannen en vrouwen onder de loep genomen in het perspectief van de evolutie. Op basis van evolutionaire handanalyse kan worden geconcludeerd dat de lichamelijke evolutie van de man minder ver van de aap is verwijderd dan de lichamelijke evolutie van de vrouw!

Vervolgens wordt in de sectie Linkshandigheid de aandacht gericht op enkele fundamentele verschillen tussen de rechter- en linkerhand. Bij linkshandige mensen blijken deze verschillen heel anders te evolueren dan bij rechtshandige mensen!

Medische handanalyse


Hoe komt het toch dat de belangrijkste functionele aspecten van de hand ook betrouwbare informatie geven over onze gezondheid? In de sectie Medische handanalyse wordt duidelijk dat volgens de stand van zaken in de medische wetenschap anno 2008 alleen de functionele aspecten van de hand (meer specifiek: de vingers, de dermatoglyfen en de nagels) kunnen worden gebruikt als een indicator voor specifieke medische problemen.

“The signal change in human evolution was due to the upright gait.
When man lifted his hands from the ground they were freed from the purpose of locomotion and were put into the service of intelligence.”


Charlotte Wolff (1897-1986), psychologe


Handanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online handanalyse: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN

Counter