DE FUNCTIE VAN DE HAND


In de sectie EVOLUTIONAIRE HANDANALYSE wordt beschreven dat dankzij de duim de mens de macht op aarde in handen heeft gekregen. De duim vormt immers de basis van de zogenaamde 'precisiegreep'. Vanzelfsprekend spelen ook de andere vingers hierbij een belangrijke rol. Het vervolg van deze pagina is gewijd aan een beschrijving van de evolutionaire functies van de verschillende aspecten van de hand.De functie van de dermatoglyfen / vingerafdrukken


De dermatoglyfen (huidlijsten & vingerafdrukken) hebben een ondersteunende rol voor de 'handgreep'. Tot voor kort dachten weternschappers dat de dermatoglyfen meer ‘grip’ in onze handen geven: de veronderstelling was dat we zonder de geribbelde huidlijsten voorwerpen al snel uit onze handen zouden wegglijden. Echter recent (mei 2009) heeft een Britse wetenschapper ontdekt dat de huid zich gedraagt als 'rubber': onze handen hebben een contact oppervlakte nodig om 'grip' te krijgen. En verrassend genoeg zorgen de dermatoglyfen voor een... kleiner contact oppervlak! Dit verklaard waarom de Britse studie heeft uitgewezen:

Vingerafdrukken geven MINDER grip in onze handen.

Anderzijds moet wel worden opgemerkt dat de dermatoglyfen o.a. het zweetvocht verdelen in onze handen. Het zweetvocht vormt als het ware de smeerolie van de handgreep waardoor de huid aan de binnenkant van onze handen bij het aanraken van voorwerpen niet gemakkelijk beschadigd raakt. Vingerafdrukken hebben dus ook een functie bij het voorkomen van bijvoorbeeld blaren, waardoor ze indirect weldegelijk een rol spelen in de kwaliteit van onze 'hand greep'.De functie van de nagels


De nagels hebben ook een meerwaarde voor de mogelijkheden van de handgreep. Enerzijds bieden de nagels de mogelijkheid om de hand als een manipulatief orgaan te gebruiken:
met onze nagels kunnen we krabben en krassen, maar we kunnen met onze nagels bijvoorbeeld ook een splinter uit onze huid verwijderen. Anderzijds hebben nagels ook een stabiliserende functie. Want de nagels beschermen de zenuw uiteinden in de toppen van onze vingers waardoor er geen eeltvorming plaatst vind op de vingertoppen. Door de aanwezigheid van onze nagels behouden we dus ons ‘finger-spitzen gefühl’.

De functie van de lijnen


In het veel geprezen werk van Cummins & Midlo (Finger Prints, Palms and Soles, 1943) wordt op pagina 36-37 over de hand lijnen (skin creases) het volgende geschreven:

" Skin Creases

Flexion creases are not components of dermatoglyphics, but they are significant because of pecularities of epidermal ridges coursing in them. The flexion creases of the palm are the "lines" of the palmist. Several major creases cross the palm. Other creases occur at the wrist, at the junctions of digits with the palm, and in relation to the joints between the phalanges of digits. Flexion creases are present also on the sole, though with the exception of those associated with the toes they are not conspicuous after early childhood. Flexion creases represent the location of firmer attachment of the skin to underlying structures, and they are regions which remain relatively fixed during movement of the parts. There occur also, and more frequently in later life, certain groovings produced by buckling of the skin rather than motion in flexion. From their appearance in prints, such furrows are known as white lines. "


Uit de beschrijving van Cummins & Midlo kunnen we concluderen dat de hand lijnen GEEN functionele meerwaarde hebben voor de mogelijkheden van de handgreep. Wel blijken de (primaire) lijnen een stabiliserende functie te hebben tussen de dermatoglyfen en de handbeentjes.Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat in het perspectief van de evolutie alleen de lijnen geen duidelijke functie hebben voor de mogelijkheden van de handgreep.

In de sectie medische handanalyse zal blijken dat volgens de huidige medisch wetenschappelijke kennis aan specificieke manifestaties in zowel de duim, als de vingers, de dermatoglyfen en de nagels een medisch diagnostische betekenis kan worden toegekend. Welliswaar is ook onderkend dat de Simiaanlijn, de Sydneylijn en enkele andere specifieke aspecten van de lijnen een medisch diagnostische waarde kunnen hebben, echter van de overige aspecten van de lijnen kan dit niet worden gezegd.

Het mag daarom opmerkelijk worden genoemd dat de traditionele handanalyse vooral wordt geassocieerd met de lijnen in de hand - dit bevestigd eens te meer het éénzijdige Imago van de handanalyse.

Handanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online handanalyse: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZENCounter