DE HANDEN VAN IDENTIEKE TWEELINGEN!

Op 9 april 2006 ben ik door de Nederlandse omroeporganisatie de TROS uitgenodigd om enige assistentie te verlenen tijdens de opnames van het televisie programma 'De Tweelingtest': de zoektocht naar de meest identieke tweeling in Nederland.

Tijdens de opnames is het gelukt om in contact te komen met 10 paar zogenaamde 'spiegel-tweelingen', welke o.a. worden gekenmerkt door links- en rechtshandigheid binnen ieder tweeling koppel. Hierbij mag worden opgemerkt dat 'spiegel-tweelingen' waarschijnlijk de ideale onderzoekspopulatie vormen voor dit handvoorkeur morfologie project! Want deze resp. links- en rechtshandige tweeling koppels worden vanzelfsprekend gekenmerkt door een hoge mate aan gemeenschappelijke biologische kenmerken.

I wil de TROS + in het bijzonder Palazinna TV Producties bedanken voor de tijd en gelegenheid om tussen de opnames door handscans van deze 'spiegel-tweeling' koppels te maken. Ieder tweeling koppel heeft die dag tevens de Vragenlijst Handvoorkeur ingevuld. Onderstaande wordt gepresenteerd om u enig inzicht te bieden in de eerste onderzoeksresultaten:


LINKSHANDIGHEID &
linkszijdige vingerlengte asymmetrie


In de sectie LINKSHANDIG wordt beschreven dat in een Nederlandse studenten populatie de handen van linkshandigen regelmatig worden gekenmerkt door relatief lange vingers in de linkerhand ten opzichte van de vingers van de rechterhand. Echter, significante resultaten werden alleen aangetroffen bij de wijsvingers van de vrouwelijke studenten.

Welnu, hoe zit het met de handen van 'spiegel-tweelingen'? De volgende figuur representeerd eenzelfde onderzoeksbenadering voor de handen van 'spiegel-tweelingen.De RESULTATEN:

Nauwkeurige metingen op de handscans van de 'spiegel-tweelingen' wijzen op soortgelijke resultaten wanneer de wanneer de aandacht wordt gericht op relatieve vingerlengte verschillen tussen beide handen (OPMERKING: relatieve refereert naar de lengte van een vinger ten opzichte van de lengte van de handpalm). Meer specifiek: een significant verband is aangetroffen tussen de relatieve lengte van de wijsvinger en de resultaten van de Vragenlijst Handvoorkeur (R=0.51, p=0.010).

LINKSHANDIGHEID
& handpalm asymmetrie


In de sectie LINKSHANDIG wordt beschreven dat in een Nederlandse studenten populatie de handen van linkshandigen vaak worden gekenmerkt door een relatieve brede linker handpalm en een relatief lange rechter handpalm. Echter, significante resultaten werden alleen aangetroffen in relatie tot de breedte van de handpalm.

Welnu, hoe zit het met de handen van 'spiegel-tweelingen'? De volgende figuur representeerd eenzelfde onderzoeksbenaderinng voor de handen van 'spiegel-tweelingen'.De RESULTATEN:

Nauwkeurige metingen op de handscans van de 'spiegel-tweelingen' wijzen op soortgelijke resultaten wanneer de wanneer de aandacht wordt gericht op de breedte- en lengte verschillen tussen beide handen. Ondanks het niet-significante verschil in de figuur, is wel een significant resultaat aangetroffen tussen het breedte verschil tussen de beide handpalmen en de resultaten van de Vragenlijst Handvoorkeur (R=0.42, p=0.033). En wanneer de vorm verschillen tussen de beide handpalmen (vorm = palm breedte/palm lengte) in beschouwing worden genomen dan is het resultaat nog meer significant (R=0.44, p=0.026).


DIT IS HET PERSPECTIEF:

--------
Bovenstaande resultaten wijzen erop dat de linkshandige helft van de tweeling vaak wordt gekenmerkt door een langere wijsvinger in de linkerhand en een meer vierkante linker handpalm in vergelijking met de rechtshandig tweelingbroer of -zus.


Wordt vervolgd!
(Overigens ... wanneer ga jij een bijdrage leveren aan dit onderzoek???)Counter