Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia


Het imago van de handanalyse is eenzijdig: handanalyse wordt vooral geassocieerd met toekomstvoorspellen, zigeuners, kermisattracties, en het paranormale. Hoe komt het toch dat de meer serieuze toepassingen van handanalyse onderbelicht zijn gebleven?


Gerelateerde synonymen: Handlezen - Handanalyse - Handleeskunde - Handlijnkunde
Het ontstaan van het imago

Aanvankelijk stond handanalyse gelijk aan 'profetie', ofwel: het voorspellen van de toekomst. Vanaf de 16-de eeuw is het profetische aspect van de handanalyse in twijfel getrokken. Want in die tijd werd de handanalyse door zigeuners in Engeland gebruikt voor het bedriegen en oplichten van de bevolking. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Henry VIII in 1530 een wet heeft uitgeschreven waarin de handanalyse officieel werd verboden.

Tijdens 'de Verlichting' (17-de eeuw) is de handanalyse vervolgens vrijwel geheel verdwenen van het Europese cultureel-maatschappelijke toneel. Pas in de negentiende eeuw is de handanalyse nieuw leven ingeblazen waarbij de profetische benadering van de traditionele handanalisten plaats maakte voor een meer analytische benadering van enkele onderzoekers, waaronder: Joannes E. Purkinje, Francis Galton, en Carl G. Carus.

Desalniettemin kan worden gesteld dat de sporen van de geschiedenis duidelijk zichtbaar zijn gebleven. Want William G. Benham schrijft in de klassieker 'The Benham book of palmistry' (1900) - notes from the author, page XXVIII:

"... During most of this time the word palmistry was so buried under a mass of public disapproval, that a self respecting person dared not say that he was even interested in it. Fully persuaded that it had a scientific foundation, I set about to discover it."

Het imago anno 2008
"Je bent: loyaal, hulpvaardig, vriendelijk,
_ beleefd, aardig, gehoorzaam, vrolijk,
__ zuinig, moedig, rijn, en eerbiedig".


Ook vandaag de dag wordt handanalyse nog steeds geëxploiteerd door rondtrekkende kermisklanten. Door middel van 'cold-reading' worden hierbij allerlei suggesties gecommuniceerd waardoor het zogenaamde 'Barnum-effect' in werking kan treden. Meer info over 'cold-reading' en het 'Barnum-effect' in de sectie: Handanalyse psychologie.

Het mag daarom geen verrassing worden genoemd dat onder invloed van deze publieke attracties het imago van de handanalyse vooral wordt geassocieerd met:

• toekomstvoorspellen
• zigeuners
• kermis attracties
• en het paranormale


Op basis van dit imago wordt de handanalyse ook wel geclassificeerd in het rijtje van de zogenaamde 'pseudo-wetenschappen', waarin o.a. ook de astrologie en de grafologie worden aangetroffen.

Toch blijkt in de sectie Evolutionaire handanalyse dat er een aantal fundamentele redenen zijn om te veronderstellen dat het diagnostische potentieel van de handanalyse aanzienlijk groter is dan bij de astrologie en de grafologie het geval is.
Wanneer zal dit imago veranderen?

Deze vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. In de sectie Handanalyse psychologie wordt de aandacht verschoven naar de vraag: ´In hoeverre hebben handanalisten een reëel beeld van de mogelijkheden van de handanalyse?´ Ervaren handanalisten weten dat bij veel mensen hun interesse voor handanalyse in eerste instantie is gericht op de mysterieuze aspecten van de handanalyse, waaronder de 'mogelijkheid' om je de toekomst te laten voorspellen!

Deze menselijke behoefte bij het grote publiek brengt handanalisten in de verleiding om in hun presentatie de nadruk te leggen op dit mysterieuze aspect. De keerzijde hiervan is dat handanalisten hiermee zelf het éénzijdige imago van de handanalyse voeden.

Ook moet worden vastgesteld dat er nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over de cruciale vraag: 'in welke mate geven handen informatie geven over het psychologische functioneren van de mens?'. In de secties autisme en neuroticisme laat ik op basis van systematisch onderzoek zien dat sommige zeldzame hand kenmerken beslist een indicatie vormen voor tenminste enkele specifieke psychologische eigenschappen. Maar hiermee is nog niet bewezen dat dergelijke relaties op iedereen van toepassing zijn.

Zodra handanalisten en onderzoekers consensus bereiken over deze cruciale vraag dan ligt het voor de hand dat het imago van de handanalyse een voet op de aarde zal zetten.Handanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online handanalyse: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZENCounter