Hand Reading: Håndlæser - Kiromantiker - Hand Reader - Handreader - Palm Reader - Palmist - Hand AnalystBirgit Bjerg Holm - håndlæser

Håndlæser (HAND READER):
Birgit Bjerg Holm


Hand Reading - Section: Europe
RESIDENCE:
Odense - Denmark (Danmark)

KIROMANTI, HANDLESEN & Håndlæsning SERVICES:
Håndlæsning reading (+ kinesiologi & ärssagsbehandling)

CONTACT INFO:
Tel: (+45) 65 90 58 80
E-mail: birgit@bbholm.dk

WEBSITE:
Psykisk Kinesiologi & Håndlæsning

Personal recommendations by Birgit Bjerg Holm:
-


Find more Hand Analysts & Palm Readers in Danmark
Visit the Palm Reader Directory | New Palm Readers | Advanced Palm Readers

Hand Analysis - Palm Reading - Palmistry - Håndlæsning - Handlesen - Handanalyse - Kiromanti - Handreading - Handanalysis - Palmreading

HAND READING | HAND READING PARTNERS IN EUROPE