Hand Reading: Håndtydning - Håndlæser - Kiromantiker - Hand Reader - Palm Reader - Palmist - Hand AnalystCathrine Oppenheim - håndtydner

Håndtydner (HAND READER):
Cathrine Oppenheim


Hand Reading - Section: Europe
RESIDENCE:
Frederiksberg - Denmark (Danmark)

KIROMANTI, HANDLESEN & Håndlæsning SERVICES:
Håndtydning reading (+ horoscoper & astrologi)

CONTACT INFO:
Tel: (+45) 33 25 20 56, or: (+45) 40 82 85 76
E-mail: cathrine@oppenheim.dk

WEBSITE:
www.oppenheim.dk

Personal recommendations by Cathrine Oppenheim:
-


Find more Hand Analysts & Palm Readers in Danmark
Visit the Palm Reader Directory | New Palm Readers | Advanced Palm Readers

Hand Analysis - Palm Reading - Palmistry - Håndlæsning - Handlesen - Handanalyse - Kiromanti - Handreading - Håndtydning - Palmreading

HAND READING | HAND READING PARTNERS IN EUROPE