Hand Reading: Håndlæser - Kiromantiker - Hand Reader - Håndtydner - Palm Reader - Palmist - Hand AnalystPer Jan Neergaard - håndlæser

Håndlæser (HAND READER):
Per Jan Neergaard


Hand Reading - Section: Europe
RESIDENCE:
Copenhagen (København) - Denmark (Danmark)

KIROLOGI, HANDLESEN & Håndlæsning SERVICES:
Reading, kurser & foredrag (+ numerologi & astrologi)

CONTACT INFO:
Tel: +45 33 15 79 12, or mobile: +45 31 12 30 12
E-mail: kirologi@perjan.dk

WEBSITE:
Kirologisk Institut

Personal recommendations by Per Jan Neergaard:
-


Find more Hand Analysts & Palm Readers in Danmark
Visit the Palm Reader Directory | New Palm Readers | Advanced Palm Readers

Hand Analysis - Palm Reading - Palmistry - Håndlæsning - Handlesen - Handanalyse - Kiromanti - Handreading - Håndtydning - Palmreading

HAND READING | HAND READING PARTNERS IN EUROPE