Global hand reading network

- Global Hand Reading Network -

India flag - hand reading network 26 Hand reading experts in Maharashtra! India flag - hand reading network

hands

- Hand reading network map Maharashtra -

Hand reading network in the state of Maharashtra (India): map!

hands

Hand readers, palmists, palm readers, hand analysts & chirologists living in the state of Maharashtra (India):

» Mumbai [Bombay]:

Anusha
Bramharshi Bhavisya Darpan
Savio DSilva *
Prem Gupta **
Anand K. Ghurye *
Ganesh K. Ingole
Amita A Kadam
Pravin Kumar *
Zuzar Patel
Chandrakant Pathak
Manoranjan Prusty *
Vijaya Sharadha ****

» Pune [Poona]:

Mr. Bharam *
Prabhakar Bhide
P.T. Shivdutt Dave **
Sanganakiya Janmakshr
Anupam V. Kapil **
Ashok Karkhanis
Pramod D. Kulkarni
Shashi Mittal
Manish Kashinath Potdar **
Nisha Punjabi *
Sanjeev Shinde
Promod K.N. Sharma **
Shubhlaxmi
Jyotish R.H. Soni

Hand reading experts in other states of India:
Hand readers & Palmists in India

Stars behind the expert names represent the following credibility marks:

* = Photo available
* = Website available
* = (Youtube) video available
* = Course available
* = Author of book(s)
* = Linkpartner
* = Top 100 books voter
* = Advanced Profile available
* = Accredited by an organization

Global hand reading network map

International hand reading experts:
Global Hand Reading Network

Common synonyms for hand reading are:
palm reading, palmistry, hand analysis & chirology